Η Τέχνη της

Συμμετοχικής Ηγεσίας

Δημιουργώντας τις συνθήκες για

καινοτομία

μετασχηματισμό

συνεργασία

Η ιστορία και ο σκοπός μας

Η Ελλάδα της κρίσης και το αβέβαιο μέλλον του κόσμου αποτέλεσαν την έμπνευση και τον καταλυτικό παράγοντα για τη δημιουργία της οργάνωσης AoHAthina. Είμαστε μια ομάδα φίλων που βίωσαν από πρώτο χέρι τη ραγδαία αποδόμηση της οικονομίας μας καθώς και την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και του κοινωνικού συστήματος. Το γεγονός αυτό μας έδωσε κίνητρο να αφοσιωθούμε εξ΄ ολοκλήρου στο κάλεσμά μας, να δημιουργήσουμε δηλαδή τις συνθήκες για να αλλάξουμε σε προσωπικό επίπεδο και να οδηγηθούμε προς έναν κόσμο όπως τον φανταζόμαστε για εμάς και τις επόμενες γενιές. Αποτελούμε μια αυτοδιαχειριζόμενη διεθνή κοινότητα που εφαρμόζει την Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας. Εδρεύουμε στην Ελλάδα, τον Καναδά, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, και δραστηριοποιούμαστε παντού στον κόσμο.

Η οργάνωση AoHAthina είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα «εργαστήριο μάθησης» της Συμμετοχικής Ηγεσίας. Δημιουργούμε έναν ασφαλή, αλλά και γεμάτο προκλήσεις χώρο, προκειμένου τόσο οι νεότεροι όσο και οι πιο έμπειροι ηγέτες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να μετατραπούν σε ένα οικοσύστημα συμμετοχικής ηγεσίας που μετατρέπει τις ατομικές πρακτικές σε μια ενιαία, συλλογική παρουσία.

Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας το έργο σας και ό,τι σας εμπνέει, ώστε να κάνουμε μαζί τη συστημική διαφορά.

Τομείς εργασίας μας (Υπηρεσίες)

Εργαζόμαστε ταυτόχρονα σε πολλαπλά πεδία και επίπεδα, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια συστημική προσέγγιση εκμάθησης και εφαρμογής. Διαπιστώσαμε εμπειρικά οτι η εκμάθηση είναι πιο ευρεία και βαθιά, όταν μετακινούμαστε από το ατομικό επίπεδο εργασίας στο συλλογικό και το διατοπικό επίπεδο. Πιστεύουμε oτι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ανακαλύψουμε νέους τρόπους ζωής, ώστε να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα οικολογική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάρρευση.

Συγκεκριμένα, εργαζόμαστε για την ενίσχυση εκείνων των ικανοτήτων που συμβάλλουν στην εμβάθυνση των σχέσεων και των συνεργασιών, ως στρατηγική δεξιότητα που θα μας βοηθήσει να πλοηγηθούμε (αντιμετωπίσουμε) συλλογικά στον ολοένα και πιο περίπλοκο κόσμο μας. Σχεδιάζουμε και καταρτίζουμε διαδικασίες με βάση τις ανάγκες και τον σκοπό, ώστε οι διαφορετικές ομάδες ατόμων να συμπορεύονται για την εξεύρεση λύσεων, απέναντι στις πολύπλοκες προκλήσεις. Δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε τα άτομα να βρίσκουν τον δικό τους τρόπο να προχωρούν μπροστά, προσφέροντας τις ελάχιστες δυνατές αλλά βέλτιστες δομές, προωθώντας και χρησιμοποιώντας συμμετοχικές μεθόδους και εκμεταλλευόμενοι προς όφελος του συνόλου τη συλλογική νοημοσύνη που αναδύεται, ώστε να σημειωθεί πρόοδος.

Ατομικό επίπεδο

Στηρίζουμε το κάθε άτομο ξεχωριστά, ώστε να ανταποκρίνεται εξ΄ ολοκλήρου στο κάλεσμά του και να μπορεί να αναδειχθεί σε ηγέτης στη δική του ζωή. Επίσης, καλούμε τα άτομα να αποκτήσουν μια νέα οπτική για ένα οργανικό σύστημα διαβίωσης που βασίζεται στη συμμετοχή, τις σχέσεις και τη διασύνδεση. Βάσει αυτού, στηρίζουμε την ανάπτυξη μιας συμμετοχικής προσέγγισης της ηγεσίας, που επικεντρώνεται στη δημιουργία των συνθηκών που ευνοούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, χωρίς να κατευθύνουμε τους άλλους προς μια προκαθορισμένη πορεία. Έτσι, δίνουμε κίνητρο στους ηγέτες να φροντίσουν τον εαυτό τους και να ανακτήσουν ή ενισχύσουν την αυτοκυριαρχία τους, να μπορούν να αντιμετωπίζουν και να ξεπερνούν πολύπλοκες καταστάσεις και να είναι αποτελεσματικοί σε περιστάσεις αβεβαιότητας.

Συλλογικό επίπεδο

Συνεργαζόμαστε με ομάδες, οργανισμούς και κοινότητες που αναζητούν έναν συλλογικό σκοπό, η εκπλήρωση του οποίου απαιτεί νέους τρόπους δράσης. Εισάγουμε νέους τρόπους εργασίας που στηρίζονται στη δημιουργική συνεργασία, στην παραγωγική διαφωνία, την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα, λειτουργούμε υποστηρικτικά μέσω μιας διαδικασίας σχεδιασμού, που έχει ως απώτερο σκοπό να δημιουργούνται σχέσεις συνεργασίας που οδηγούν σε νέες, καινοτόμες λύσεις.

Διατοπικό επίπεδο

Δημιουργούμε δεσμούς ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών κοινοτήτων και περιφερειών, συνδυάζουμε πολιτισμικά στοιχεία, projects και πρότυπα υποδείγματα σε ευρύτερα συστήματα επιρροής. Τα παραπάνω παίρνουν τη μορφή κοινωνικών εργαστηρίων και «Τρίτων Χώρων», δηλαδή υβριδικών χώρων στους οποίους άτομα από διαφορετικά μέρη, τομείς καθώς και με διαφορετικές εμπειρίες μπορούν να δημιουργήσουν νέα κουλτούρα συμβίωσης και συνεργασίας. Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό μάθησης, δημιουργίας προτύπων, πρακτικών και κλιμακωτών διαδικασιών ως κοινότητα πρακτικής, ώστε να αναδυθεί και να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο γνωσιακό πεδίο.

Το έργο μας

 • Εργαστήρια και Εκπαίδευση

  Βασικός στόχος της AoHAthina είναι να προσφέρει έναν ασφαλή, αλλά και γεμάτο προκλήσεις χώρο μάθησης. Γι’ αυτό τον λόγο αποτελεί ένα «Εργαστήριο μάθησης» όπου μαθαίνουμε πώς να καθοδηγούμε, να πορευόμαστε και να συν-δημιουργούμε σε αυτούς τους μεταβαλλόμενους, πολύπλοκους και αβέβαιους καιρούς. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, που αποτελεί και σήμα κατατεθέν μας, είναι αυτό της «Εισαγωγής στην Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας». Πρόκειται για ένα τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, βάσει του οποίου τα άτομα μαθαίνουν μια νέα μορφή ηγεσίας που στηρίζεται στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για συμμετοχικότητα. Προσφέρουμε, επίσης, πιο εξειδικευμένα προγράμματα και εργαστήρια που ενδυναμώνουν τα άτομα να εμβαθύνουν στην εφαρμογή της συμμετοχικής ηγεσίας στην καθημερινότητά τους.

 • Συμβουλευτική διαδικασία

  Στηρίζουμε άτομα, ομάδες και οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μέσω διαδικασιών που απαιτούν νέα συλλογική νοημοσύνη και νέες πρακτικές. Το εγχείρημα αυτό περιλαμβάνει συμβουλευτικές διαδικασίες ή διοργάνωση εκδηλώσεων με συμμετοχή των φορέων, ανάπτυξη νέας κουλτούρας σε οργανωσιακό επίπεδο καθώς και στρατηγική ανάπτυξη ομάδων και προσωπική ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων.

 • Έργα και Πρωτοβουλίες

  Με τους εταίρους μας, σχεδιάζουμε έργα και πρωτοβουλίες που προωθούν πρωτότυπα υποδείγματα νέων διατοπικών τρόπων διαβίωσης και εργασίας. Το εύρος των τομέων και των θεμάτων στα οποία εργαζόμαστε είναι μεγάλο και διαφοροποιείται, καθώς επικεντρωνόμαστε σε εκείνα που μας ενδιαφέρουν περισσότερο και συνεργαζόμαστε με άλλους που συμμερίζονται το ίδιο πάθος. Αν και προωθούμε διάφορα έργα σε όλον τον κόσμο, επικεντρωνόμαστε, κυρίως, σε περιφερειακό επίπεδο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.

 • Κοινότητα Πρακτικής

  Προκειμένου το φάσμα της επιρροής των παραπάνω τριών υπηρεσιών –εκπαιδευτικά προγράμματα, συμβουλευτική διαδικασία και έργα- να είναι πιο ευρύ, εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής, στην οποία τα άτομα προχωρούν πέρα από τη μάθηση σε ατομικό επίπεδο και μετατρέπονται σε κοινότητες που μαθαίνουν μαζί. Έτσι, αυξάνεται σημαντικά η δυνατότητα για συστημικές επιδράσεις.

Η ομάδα μας

Μαρία Σκορδιαλού

Μαρία Σκορδιαλού

Vanessa Reid

Vanessa Reid

Yitzhak Mendelson

Yitzhak Mendelson

Kieron Concannon

Kieron Concannon

Μαριάνα Ασημακοπούλου

Μαριάνα Ασημακοπούλου

Στέλλα Σκορδιαλού

Στέλλα Σκορδιαλού

Δημήτρης Στρατάκος

Δημήτρης Στρατάκος

Ειρήνη Βανικιώτη

Ειρήνη Βανικιώτη

Δήμητρα Γαβριήλ

Δήμητρα Γαβριήλ

 • +

  I have been facilitating groups and running stakeholder engagement processes for 30 years but the art of hosting provided a new approach to engaging people around their most cherished values and beliefs.

  - Participant, 2015 AOPL Training Athens -

 • +

  Immersive learning and rich, deep connections.

  - Tolulope, Participant, 2017 AOPL Training Athens -

 • +

  This is the best training I have had in the 20 years I have worked in the European Commission.

  - Senior Manager European Commission -

εγκύκλιος

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • +30 6996329901
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
All Rights Reserved. AoH Athina - Privacy Policy