Η Τέχνη της

Συμμετοχικής Ηγεσίας

Δημιουργώντας τις συνθήκες για

καινοτομία

εξέλιξη

συνεργασία

Η ιστορία και ο σκοπός μας

Η Ελλάδα της κρίσης και το αβέβαιο μέλλον του πλανήτη μας υπήρξαν η έμπνευση και ο καταλύτης για τη δημιουργία του οργανισμού AoHAthina. Είμαστε μια ομάδα συνεργατών που βιώσαμε τη ραγδαία αποδόμηση της οικονομίας μας καθώς και την απώλεια του κοινωνικού συστήματος όπως τα γνωρίζαμε έως τώρα. Η νέα αυτή πραγματικότητα μας κινητοποίησε ώστε να αφοσιωθούμε εξ΄ολοκλήρου στο κάλεσμά μας, να δημιουργήσουμε δηλαδή τις συνθήκες για να εξελιχθούμε σε προσωπικό επίπεδο και να πορευθούμε προς έναν κόσμο όπως εμείς τον φανταζόμαστε, τόσο για εμάς αλλά και τις επόμενες γενιές. Ανήκουμε σε μια αυτοδιαχειριζόμενη διεθνή κοινότητα που εφαρμόζει την Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας. Εδρεύουμε στην Ελλάδα, τον Καναδά, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, και δραστηριοποιούμαστε παντού στον κόσμο.

Ο οργανισμός AoHAthina είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα «εργαστήρι μάθησης» της Συμμετοχικής Ηγεσίας. Δημιουργούμε έναν ασφαλή, αλλά και γεμάτο προκλήσεις χώρο, προκειμένου τόσο οι νεότεροι όσο και οι πιο έμπειροι ηγέτες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να μεταβούν οι ίδιοι και να οδηγήσουν τους άλλους σε ένα οικοσύστημα συμμετοχικής ηγεσίας όπου οι ατομικές πρακτικές συνθέτουν μια ενιαία, συλλογική παρουσία.

Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας το έργο σας και ό,τι σας εμπνέει, ώστε, μαζί, να φέρουμε συστημική αλλαγή.

Η προσέγγιση και το έργο μας

Η προσέγγισή μας είναι πολυεπίπεδη και συστημική τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην εφαρμογή των εργαλείων μας. Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουμε καλύτερα και πιο ουσιαστικά όταν μετακινούμαστε από το ατομικό στο συλλογικό και διατοπικό επίπεδο συνεργασίας. Πιστεύουμε oτι η ανακάλυψη νέων τρόπων ζωής, για την αντιμετώπιση των σημερινών οικολογικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων και δυσκολιών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

Συγκεκριμένα, μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας στοχεύουμε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που κάνουν τις σχέσεις και τις συνεργασίες πιο ουσιαστικές, στην ενίσχυση, δηλαδή, της στρατηγικής δεξιότητας που θα μας βοηθήσει να πλεύσουμε (αντιμετωπίσουμε) συλλογικά στον ολοένα και πιο περίπλοκο κόσμο μας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διαδικασίες με βάση τις ανάγκες και τους στόχους κάθε περίστασης, ώστε ετερόκλητες ομάδες ατόμων να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους για την εξεύρεση λύσεων σε πολύπλοκα ερωτήματα και προκλήσεις. Δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να βρίσκουν τον δικό τους τρόπο να προχωρούν μπροστά - και το κάνουμε αυτό με την ελάχιστη δυνατή αλλά βέλτιστη παρέμβαση, δημιουργώντας τις κατάλληλες δομές, προωθώντας και χρησιμοποιώντας συμμετοχικές μεθόδους και αξιοποιώντας τη συλλογική νοημοσύνη που αναδύεται προς όφελος του συνόλου, ώστε να υπάρξει εξέλιξη και πρόοδος.

Ατομικό επίπεδο

Στηρίζουμε το κάθε άτομο ξεχωριστά, ώστε να ανταποκρίνεται εξ' ολοκλήρου στο όραμά του και να αναδύεται ως ηγέτης στη δική του ζωή. Προσκαλούμε τους ανθρώπους σε μια νέα προσέγγιση και ένα οργανικό σύστημα διαβίωσης που βασίζεται στη συμμετοχή, τις σχέσεις και την αλληλεπίδραση. Πιστεύουμε σε μια συμμετοχική προσέγγιση της ηγεσίας, καλλιεργώντας τη δημιουργία  συνθηκών που ευνοούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ενδυναμώνοντας τους άλλους χωρίς να χρειάζεται να τους κατευθύνουμε προς μια πορεία που δεν είναι δική τους. Έτσι, δίνουμε κίνητρο στους ηγέτες να φροντίσουν τον εαυτό τους και να ανακτήσουν ή ενισχύσουν την αυτοκυριαρχία τους, να μπορούν να αντιμετωπίζουν και να ξεπερνούν πολύπλοκες καταστάσεις και να είναι αποτελεσματικοί σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Συλλογικό επίπεδο

Συνεργαζόμαστε με ομάδες, οργανισμούς και κοινότητες που αναζητούν έναν συλλογικό σκοπό, η εκπλήρωση του οποίου απαιτεί νέους τρόπους δράσης. Εισάγουμε νέους τρόπους εργασίας που στηρίζονται στη δημιουργική συνεργασία, στην παραγωγική διαφωνία, την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα, λειτουργούμε υποστηρικτικά μέσω μιας διαδικασίας σχεδιασμού που έχει ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας, οι οποίες οδηγούν σε νέες, καινοτόμες λύσεις.

Διατοπικό επίπεδο

Δημιουργούμε δεσμούς ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών κοινοτήτων και εθνικοτήτων, συνδυάζοντας πολιτισμικά στοιχεία, projects και πρότυπα μοντέλα σε διευρυμένα συστήματα επιρροής. Τα παραπάνω παίρνουν τη μορφή κοινωνικών εργαστηρίων και «Ουδέτερων Χώρων», δηλαδή υβριδικών χώρων στους οποίους άνθρωποι από διαφορετικούς τόπους και τομείς, με διαφορετικές εμπειρίες ο καθένας, μπορούν να συν-δημιουργήσουν μια νέα κουλτούρα συμβίωσης και συνεργασίας. Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό εκπαίδευσης, δημιουργίας μοντέλων, πρακτικών και κλιμακωτών διαδικασιών ως κοινότητα πρακτικής για τη δημιουργία και ανάδειξη ενός ευρύτερου γνωσιακού πεδίου.

Οι Υπηρεσίες μας

 • Εργαστήρια και Εκπαίδευση

  Βασικός στόχος της AoHAthina είναι να προσφέρει έναν ασφαλή, αλλά και γεμάτο προκλήσεις χώρο μάθησης. Γι’ αυτό τον λόγο αποτελεί ένα «εργαστήρι» όπου μαθαίνουμε πώς να καθοδηγούμε, να πορευόμαστε και να συν-δημιουργούμε σε αυτούς τους μεταβαλλόμενους, πολύπλοκους και αβέβαιους καιρούς. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, που αποτελεί και σήμα κατατεθέν μας, είναι αυτό της «Εισαγωγής στην Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας». Πρόκειται για ένα τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για μια νέα μορφή ηγεσίας που στηρίζεται στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για συμμετοχικότητα. Προσφέρουμε, επίσης, πιο εξειδικευμένα προγράμματα και εργαστήρια που βοηθούν συμμετέχοντες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς να εμβαθύνουν στην εφαρμογή της συμμετοχικής ηγεσίας στο δικό τους πλαίσιο.

 • Συμβουλευτική διαδικασιών

  Συνδράμουμε άτομα, ομάδες και οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μέσω διαδικασιών που καλλιεργούν νέα συλλογική νοημοσύνη και νέες πρακτικές. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν συμβουλευτική διαδικασιών (process consultancy) 1) για το δημιουργικό σχεδιασμό και διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων, 2) την οργανωσιακή ανάπτυξη εταιρειών και άλλων φορέων και οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και 3) τη στρατηγική ανάπτυξη ομάδων αλλά και 4) την ατομική ανάπτυξη δεξιοτήτων.

 • Έργα και Πρωτοβουλίες

  Με τους συνεργάτες μας σχεδιάζουμε έργα (projects) και πρωτοβουλίες που προωθούν πρότυπα μοντέλα νέων τοπικών και διατοπικών τρόπων διαβίωσης και συνεργασίας. Το εύρος των τομέων και των θεμάτων στα οποία δραστηριοποιούμαστε είναι μεγάλο και ετερόκλητο, εστιάζοντας σε εκείνα που μας ενδιαφέρουν περισσότερο και συνεργαζόμενοι με άλλους που μοιράζονται το ίδιο πάθος με εμάς. Αν και αναλαμβάνουμε διάφορα έργα ανά τον κόσμο, επικεντρωνόμαστε κυρίως στην Ελλάδα, την Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.

 • Κοινότητα Πρακτικής

  Προκειμένου το φάσμα της επιρροής των παραπάνω τριών υπηρεσιών –εκπαιδευτικά προγράμματα, συμβουλευτική διαδικασία και έργα- να είναι πιο ευρύ, εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής, στην οποία τα άτομα προχωρούν πέρα από τη μάθηση σε ατομικό επίπεδο και μετατρέπονται σε κοινότητες που μαθαίνουν μαζί. Έτσι, αυξάνεται σημαντικά η δυνατότητα για συστημικές επιδράσεις.

Η ομάδα μας

Μαρία Σκορδιαλού

Μαρία Σκορδιαλού

Vanessa Reid

Vanessa Reid

Yitzhak Mendelson

Yitzhak Mendelson

Kieron Concannon

Kieron Concannon

Μαριάνα Ασημακοπούλου

Μαριάνα Ασημακοπούλου

Στέλλα Σκορδιαλού

Στέλλα Σκορδιαλού

Δημήτρης Στρατάκος

Δημήτρης Στρατάκος

Δήμητρα Γαβριήλ

Δήμητρα Γαβριήλ

 • +

  I have been facilitating groups and running stakeholder engagement processes for 30 years but the art of hosting provided a new approach to engaging people around their most cherished values and beliefs.

  - Participant, 2015 AOPL Training Athens -

 • +

  Immersive learning and rich, deep connections.

  - Tolulope, Participant, 2017 AOPL Training Athens -

 • +

  This is the best training I have had in the 20 years I have worked in the European Commission.

  - Senior Manager European Commission -

Νέα και Ενημερώσεις

Newsletter

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • +30 6979112426

 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
All Rights Reserved. AoHAthina - Πολιτική Απορρήτου